Общинска телевизия Попово (1996-2002 г.)


    Общиската ефирна телевизия Попово излъчва от 1996 до 2002 г. на 52 канал в дециметровия обхват. Един от пионерите на общинската телевизия е Тодор Тодоров.