Общинска телевизия Шабла (1994-2002 г.)


    Общиската телевизия Шабла излъчва от 1994 до април 2002 год. на 48-ти канал в дециметровия обхват. Телевизията няма собствени програми, а ретранслира програми от спътник. От май 2004 г. лицензията на ТВ Шабла се използва от регионалната „ТВ Варна“, излъчваща на 31-ви UHF канал, след 2009 г. - „ТВ Черно море“ отново на 48-ми канал.