Телевизия Сливен (1996-2002 г.)
    Обшинска телевизия Сливен започва излъчване на 26 октомври 1996 г. празника на Сливен - Димитровден. Регионална ефирна програма се предава на 35-ти канал в дециметровия обхват. Община Сливен участва в капитала на „Телевизия Сливен“ АД с 25% плюс 1 блокираща акция.