Телевизия Триада - София (1993-97 г.)
    Телевизия „Триада“ започва излъчване през 1993 г. в София на 41-ви канал в ефирна София, на който от 17:00 до 23:00 ч. предава френската телевизия TV5 Europe. Предаванията на Триада Комюникейшънс са от 23:00 до 17:00 ч. и включват програмата на CNN International, част от която с превод на български език, както и собствени продукции.

    На 1 октомври 1997 г. предаванията на „Триада“ са прекратени, а от септември 2005 г. на същия канал стартира Телевизия GTV.