Карти на покритието на ефирните телевизионни мрежи в България


 

Цифрова ефирна телевизия

 

ТВ мрежа 2 (мултиплекс 2)


Покритие по населени места (.pdf)
График на технически профилактики на предавателите (.pdf)
Оператор: Виваком
Информационен център за цифрова ефирна телевизия: 0700 12344