Програмите на турски език на Радио България на Българското национално радио се предават в районите на компактно местоживеене в България на население с турски етнически произход, както и за слушателите от съседна Турция (на УКВ, средни вълни и онлайн). Турската редакция при Радио София е създадена през 1945 г., през 1959 г. започва и излъчването на турски език за чужбина на къси вълни. През декември 1984 г. предаванията за страната са спрени в хода на т.нар. „възродителен процес”. Десет години по-късно, през 1994 г., те са възобновени и до днес Радио България излъчва регионални програми на турски език.

    След 1994 г. програмите на турски език за страната се всеки ден от 8:00 до 8:30 часа (събота и неделя 8:00-9:00 часа), 15:00-16:00 часа и 20:30-21:30 часа на средни и къси вълни и УКВ. Предавателят на УКВ 69.80 MHz от РРТС Венец край Шумен работи до 2007 г. През 2012 г. Радио България прекратява излъчването на къси и средни вълни за чужбина. Предаванията на турски език продължават да се излъчват рез пет маломощни средновълнови предавателя: Шумен-Салманово 747 Кхц, Разград-Самуил 864 КХц, Кърджали 963 КХц, Дулово 1161 КХц и Търговище 1161 КХц. Тези предаватели са изключени на 31 декември 2014 г.

    От 1 януари 2015 г. програмите на турски език се излъчват на средни вълни 576 КХц от предавател Видин, от 23 януари 2015 г. на УКВ 90.0 МХц от предавател Стръмни рид за Източните Родопи и от 1 септември на УКВ 90.1 МХц от предавател Венец за Лудогорието. От 9 май 2016 г. програмите на турски се излъчват на честотата на новосъздадената регионална радиостанция БНР Радио Кърджали.

София 1504, булевард Драган Цанков 4
телефон: 02/ 9336 (вътр. 669, 671 и 672)
електронна поща: turkish@bnr.bg
уеб-сайт: bnr.bg/tr , Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook'ta

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет излъчването
Слушай на живо AAC 48 kbps (предавания на турски език 1:00-2:00 ч., 7:00-8:00 ч., 13:00-14:00 ч. и 19:00-20:00 ч., през другото време БНР Радио България)
 
Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Момчилград   90.00 РРТС Стръмни рид, 1 kW, , (предавания на турски език 8:00-8:30 ч., 15:00-16:00 ч. и 20:30-21:00 ч.), през другото време БНР Радио Кърджали, БНР Хоризонт и Парламентарен канал)
Шумен   90.10 РРТС Венец, 1 kW, , (предавания на турски език 8:00-8:30 ч., 15:00-16:00 ч. и 20:30-21:00 ч.), през другото време БНР Хоризонт и Парламентарен канал)
 
СВ радиоразпръскване - град Честота - kHz Предавател, мощност, (детайли)
Видин     576 РПС Видин-2 - Водна, 200 kW, (предавания на турски език 8:00-8:30 ч., 15:00-16:00 ч. и 20:30-21:00 ч.), през другото време БНР Хоризонт и Парламентарен канал)
 
Излъчване от спътник Честота - GHz Детайли
Intelsat 12, 45° изток 11.632 (V) SID:44, APID:313, Скорост:30.000 Mbps, Корекция:3/4, свободно излъчване от Виваком , Карта на покритие
 

Карта на ефирно покритие (УКВ):
Звуков архив: