Програмите на турски език на Радио България на Българското национално радио се предават в районите на компактно местоживеене в България на население с турски етнически произход на УКВ и средни вълни.

    Радио София излъчва новини на турски език от 1938 г., Радио Варна има предавания на турски от 1947 г. Към януари 1956 г. предаванията на турски език се подготвят само в София, продължават да се излъчват на къси вълни за чужбина, но също така и на средни вълни за турското население в България - всяка сутрин от 7:30 до 7:45 ч. по Радио София-II (593 kHz/506 m), Радио Сталин (1124 kHz/267 m) и Радио Стара Загора (1233 kHz/245 m), както и вечер от 19:00 до 19:30 ч. във вторник, четвъртък и събота по районните радиостанции Сталин и Стара Загора.

През 1956 г. започва излъчване на турски език за турското население в България. Предаванията са във вторник, четвъртък и събота от 19:00 до 19:30 ч. по районните радиостанции Сталин (245 m/1224 kHz) и Стара Загора (267 m/1123 kHz).
    От 1962 г. предаванията на турски език се излъчват чрез отделен предавател за Варна, използван още за предаванията на чужди езици за туристите. Към 1971 г. предаванията за турското население в България се излъчват в делнични дни от 6:00 до 7:30 ч. и от 19:30 до 20:30 ч., в събота и неделя от 6:00 до 7:00 ч. и от 19:00 до 20:30 ч. чрез предавателите Шумен (1295 kHz/232 m) и Кърджали-II (1376 kHz/218 m).

    След 1994 г. програмите на турски език за страната се всеки ден от 8:00 до 8:30 часа (събота и неделя 8:00-9:00 часа), 15:00-16:00 часа и 20:30-21:30 часа на средни и къси вълни и УКВ. Предавателят на УКВ 69.80 MHz от РРТС Венец край Шумен работи до 2007 г. През 2012 г. Радио България прекратява излъчването на къси и средни вълни за чужбина. Програмите на турски език продължават да се излъчват чрез пет маломощни средновълнови предавателя: Шумен-Салманово 747 Кхц, Разград-Самуил 864 КХц, Кърджали 963 КХц, Дулово 1161 КХц и Търговище 1161 КХц. Тези предаватели са изключени на 31 декември 2014 г.

    От 1 януари 2015 г. програмите на турски език се излъчват на средни вълни 576 КХц от предавател Видин, от 23 януари 2015 г. на УКВ 90.0 МХц от предавател Стръмни рид за Източните Родопи и от 1 септември на УКВ 90.1 МХц от предавател Венец за Лудогорието. От 9 май 2016 г. програмите на турски се излъчват на честотата на новосъздадената регионална радиостанция БНР Радио Кърджали.

София 1040, бул. „Драган Цанков“ 4
телефон: 02/ 9336 (вътр. 669, 671 и 672)
електронна поща: turkish@bnr.bg
уеб-сайт: bnr.bg/tr , Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook'ta

Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Момчилград   90.00 РРТС Стръмни рид, 1 kW, , (предавания на турски език 8:00-8:30 ч., 15:00-16:00 ч. и 20:30-21:00 ч.), през другото време БНР Радио Кърджали, БНР Хоризонт и Парламентарен канал)
Шумен   90.10 РРТС Венец, 1 kW, , (предавания на турски език 8:00-8:30 ч., 15:00-16:00 ч. и 20:30-21:00 ч.), през другото време БНР Хоризонт и Парламентарен канал)
 
СВ радиоразпръскване - град Честота - kHz Предавател, мощност, (детайли)
Видин     576 РПС Видин-2 - Водна, 200 kW, (предавания на турски език 8:00-8:30 ч., 15:00-16:00 ч. и 20:30-21:00 ч.), през другото време БНР Хоризонт и Парламентарен канал)
 
Излъчване от спътник Честота - GHz Детайли
Intelsat 12, 45° изток 11.635 (V) SID:44, APID:313, Скорост:30.000 Mbps, Корекция:3/4, свободно излъчване от БТК/Виваком , Карта на покритие
 

Карта на ефирно покритие (УКВ):
Звуков архив: