Програмите на турски език на Българското национално радио се излъчват в районите на компактно местоживеене на население с турски етнически произход всеки ден от 8:00-8:30 ч. (събота и неделя 8:00-9:00 ч.), 15:00-16:00 ч. и 20:30-21:30 ч.

    Кратки новини на турски език се излъчват по Радио София още от 1938 г. Турската редакция е създадена 1945 г. и от следващата година започват редовни емисии новини на турски език чрез късовълнов предавател „Родина“, както и по Радио София-I. От 1947 г. новини на турски език се излъчват и по Радио Варна. От януари 1956 г. предаванията се изготвят само в София и се излъчват на средни вълни за турското население в България - всяка сутрин от 7:30 до 7:45 ч. по Радио София-II (506 m/593 kHz), Радио Сталин (267 m/1123 kHz) и Радио Стара Загора (245 m/1224 kHz), както и вечер от 19:00 до 19:30 ч. във вторник, четвъртък и събота само по районните радиостанции. От 1962 г. предаванията за българските турци се излъчват от Шумен на 692 kHz и чрез отделен предавател за Варна, използван още за предаванията на чужди езици за туристите. През 1963 г. влиза в експлоатация предавател в Кърджали на 1160 kHz. Към 1971 г. предаванията са в делнични дни от 6:00 до 7:30 ч. и от 19:30 до 20:30 ч., в събота и неделя от 6:00 до 7:00 ч. и от 19:00 до 20:30 ч. от предаватели Шумен 1295 kHz и Кърджали-II 1376 kHz.

    През декември 1984 г. предаванията българските турци са спрени в хода на т.нар. „възродителен процес“, продължава излъчването на емисии на къси вълни за чужбина. През 1994 г. тези предавания са възобновени - всеки ден от 8:00 до 8:30 часа (събота и неделя 8:00-9:00 часа), 15:00-16:00 часа и 20:30-21:30 часа. Излъчването е на средни вълни - Кърджали 1064 kHz (после променена на 963 kHz), Салманово 747 kHz, Самуил 864 kHz, Дулово 1161 kHz и Търговище 1161 kHz, както и на УКВ 69.80 MHz от РРТС Венец край Шумен.

    Предавателят на УКВ 69.80 MHz работи до 2007 г. През 2012 г. Радио България прекратява ефирно излъчване за чужбина. До 2012 г. Радио България излъчва и предавания на турски език на къси вълни за чужбина. Програмите на турски език за вътрешността на страната продължават да се излъчват чрез петте средновълнови предавателя до 31 декември 2014 г. От 1 януари 2015 г. до началото на 2017 г. програмите на турски език се излъчват на средни вълни 576 kHz от предавател Видин.

    На 23 януари 2015 г. започва предаването на УКВ 90.0 MHz от РРТС Стръмни рид за Източните Родопи и от 1 септември на УКВ 90.1 MHz от РРТС Венец за Лудогорието. От 9 май 2016 г. програмите на турски се излъчват на честотата на новосъздадената регионална радиостанция БНР Радио Кърджали.


София 1040, бул. „Драган Цанков“ 4
тел. +359 2 9336 (вътр. 669, 671 и 672)
електронна поща: turkish@bnr.bg
уеб-сайт: bnr.bg/tr , Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook'ta

Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Момчилград   90.00 РРТС Стръмни рид, 1 kW, , (на честотата на БНР Радио Кърджали)
Шумен   90.10 РРТС Венец, 1 kW, , (на честотата на БНР програма Хоризонт)
 
Излъчване от спътник Честота - GHz Детайли
Intelsat-38, 45° изток 11.555 (V) SID:44, APID:313, Скорост:30 Mbaud, Корекция:3/4, свободно излъчване от БТК/Виваком - Intelsat , Карта на покритие
 

Карта на ефирно покритие (УКВ):
Звуков архив: