Парламентарният канал се излъчва от края на 1991 г. на основание писмо №12-18 от 4 декември 1991 г. от Народното събрание. Българското национално радио излъчва откритите пленарни заседания на Народното събрание от същата дата на УКВ, на честота 68.06 MHz за района на София и на дълги вълни на честота 261 kHz за цялата страна. Заседанията на Народното събрание се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9:00 до 14:00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани. През останалото време се ретранслират програми на Българското национално радио.

До януари 2014 г. програмите се предаваха чрез УКВ честотите на Радио София и на дълги вълни, след това - само на дълги вълни. На 31 декември 2014 г. е изключен предавателят на дълги вълни Вакарел, излъчващ на честота 261 КХц. От януари 2015 г. Парламентарният канал се излъчва на средни вълни 576 КХц от Видин и УКВ 90.0 МХц от предавател Стръмни рид за Източните Родопи (до 9 май 2016 г.), от 1 септември 2015 г. и на УКВ 90.1 МХц от предавател Венец за Лудогорието.

уеб-сайт: www.parliament.bg

Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Шумен   90.10 РРТС Венец, 1 kW,
 
СВ радиоразпръскване - град Честота - kHz Предавател, мощност, (детайли)
Видин     576 РПС Видин-2 - Водна, 200 kW