Радиоразпръскване на Средни вълни


СВ честоти: 526.5-1606.5 kHz
Обновено на 22 ноември 2016 г.
Честота,kHz Град Радиостанция
    576 Видин БНР Хоризонт
BNR Türkçe yayınlar
Паламентарен канал