HomeMall TV е национална профилирана shopping телевизия, която се разпространява по кабел, сателит и онлайн. HomeMall TV стартира на 01 април 2021 година.


София 1766, Бизнес парк София
тел. +359 882 466301
електронна поща: [email protected]
уеб-сайт: www.homemall.bg

Сателитно и кабелно разпространение
Излъчване по кабел (регион) Доставчик
България Сателитно и кабелно разпространение на национално ниво