Световно адвентно радио „Гласът на надеждата“ е християнска радиостанция, създадено през 1971 г. към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден (ГК на ЦАСД). Финансира се от даренията на църковни членове и симпатизанти по целия свят. Радиото участва в постройката на предавателя Радио „Транс-Европа“ / ИБРА Радио в Португалия, от където се излъчват предавания на български език от 1971 г.

    Българската секция на Световното адвентно радио „Гласът на надеждата“ e открита на 22 февруари 1995 г. в град Пловдив. В този ден се записа първата радиопрограма, която излиза в ефир на 24 септември същата година. Оттогава всеки работен ден в звукозаписното студио се записват едночасови програми на разнообразна Библейска тематика. Директор на българската секция е Божидар Тончев.

    Системно всяка неделя се излъчват беседи от Библейския курс. Канят се пастори, проповедници и лица, които могат да споделят интересни преживявания за своята вяра. Програмите на български на Световното адвентно радио се записват в Пловдив и се излъчват на къси вълни и онлайн.

  Пловдив 4002, ул. „Антим І“ 22
  тел. +359 32 633533
  електронна поща: [email protected]
  уеб-сайт: www.awr.org

Ефирно излъчване (A21)
КВ радиоразпръскване - град Честота - kHz Предавател, мощност, детайли
Берлин   5975 Радиоцентър Науен, 125 kW, 140°, (всеки ден UTC 04:00-04:30 / българско време 07:00-07:30 ч.)
Берлин   9830 Радиоцентър Науен, 125 kW, 135°, (всеки ден UTC 16:00-16:30 / българско време 19:00-19:30 ч.)
 

Звуков архив: