Радио и телевизия на български език в Югоизточна Европа


Западни покрайнини


    Българското население в Източна Сърбия наброява около 18 хиляди души - в общините Цариброд, Босилеград, Бабушница, Сурдулица, Пирот и Зайчар. Предавания на български език се излъчват от Ниш, Цариброд и Босилеград.

  Радио и телевизия на български език в Сърбия — Ниш
  Радио и телевизия на български език в Сърбия — Цариброд
  Радио и телевизия на български език в Сърбия — Босилеград
  Радио и телевизия на български език в Сърбия — Враня


Българи в Албания


    В областите Мала Преспа, Голо бърдо и Гора в Албания живеят над 50 хиляди българи. Албанската телевизия излъчва ежедневно новини на български език от Тирана.

  Радио и телевизия на български език в Албания — Тирана


Банатски българи


    Банатските българи живеят в историко-географската област Банат, на територията на Румъния, Сърбия и Унгария, наброяват около 12 хиляди души в Румъния и около 3 хиляди души в Автономната област Войводина, Сърбия. Основните селища на банатските българи са Стар Бешенов (Stár Bišnov), Винга (Vinga), Брещя (Brešća) и Дента (Denta) в окръг Тимиш, Румъния, градовете Тимишоара (Timišvár) и Арад (Arád); Иваново (Ivanovo) в общ. Панчево и Бело блато (Belo Blato) в общ. Зренянин, Сърбия.
    Банатските българи използват особена книжовна норма на българския език и пишат на латиница. Предавания на български банатски език има по радиото и телевизията в Тимишоара, както и по Радио Нови Сад, Войводина.

  Радио и телевизия на български език в Румъния — Тимишоара
  Радио и телевизия на български език във Войводина — Нови Сад


Бесарабски българи


    Българите в област Бесарабия на територията на Молдова и Украйна са над 230 хиляди. Те населяват южната част на Република Молдова, Автономна република Гагаузия и южната част на Одеска област (Буджак), включитено градовете Тараклия, Твърдица и Комрат в Молдова, Одеса и Болград в Украйна. Предавания на български език се излъчват от Кишинев, Южна Молдова и Одеса.

  Радио и телевизия на български език в Молдова — Кишинев
  Радио и телевизия на български език в Гагаузия — Комрат
  Радио и телевизия на български език в Молдова — Тараклия
  Радио и телевизия на български език в Молдова — Твърдица
  Радио и телевизия на български език в Украйна — Одеса


Българи в Крим


    На полуостров Крим живеят около 2 хиляди българи. Регионалната редио-телевизионна компания на Република Крим излъчва редовни предавания на български език от Симферопол.

  Радио и телевизия на български език в Крим — Симферопол


Българи в Унгария


    В Унгария живеят около 6 хиляди българи. Унгарското национално радио и националната телевизия имат редовни програми на български език от Будапеща.

  Радио и телевизия на български език в Унгария — Будапеща