Радио Зора - Делчево е локална станица која започна со работа во Септември 2008 г. Се наоѓа на фрекфенција 93.8 FM чии бранови ја покриваат општината Делчево. Музика за сите возрасти од сите жанрови.

Делчево 2320, ул. Иво Лола Рибар 5
тел. +389 033/ 412 175, 411 101
мобилен: (+389) 075/ 342 404
e-mail: [email protected]
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Делчево   93.80 ул. Иво Лола Рибар 5,