Радио Делфин - БитолаБитола 7000, ул. Партизанска 5
тел. +389 047/ 55 381
e-mail: radiodelfin@t-home.mk
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Битола 105.00 Тумбе кафе