Radio Besa - Cënilishti / Радио Беса - Црнилиштесело Црнилиште, Општина Долнени
тел. +389 048/ 459 076
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Црнилиште 107.60 Црнилиште, 100 W