Радио Блета (Radio Bleta) е приватна радиостаница, која емитува 24-часовна музичка и информативна програма на албански јазик за Тетово, Гостивар и регионот.

Тетово 1200, ул. Илинденска 2, QTQ GTC, етаж 5
тел. +389 044/ 331 287, 335 064, 339 382
e-mail: radiobleta@yahoo.com
web-site: www.tvkoha.tv  
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово 101.00 Калето,