Radio Focus me shtrirje të valëve në Tetovë e Gostivar me rrethinat dhe në pjesë te tjera,me një dëgjueshmëri të madhe në krejt botën nëpërmjet internetit, me muzikën më të zgjedhur dhe me emisione të shtrira gjatë 24 orëve, me reklama të përgatitura në mënyrën më profesionale,ju ofron publicitet shumë efikas dhe me ndikim të menjëhershëm në biznesin Tuaj.

Радио Фокус е приватна радиостаница, која емитува 24-часовна музичка и информативна програма на албански јазик за Тетово, Гостивар и регионот. Всеки ден от 15:00 до 15:30 часот радиото емитува и новините на Радио Косово на албански јазик.

Тетово 1200
тел. +389 044/ 350 930, 350 931
e-mail: radiofocus@hotmail.com
web-site: www.radiofocus.net

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај / Dëgjoni mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово   88.00 Гајре ХЕЦ Шапка 2 ЕВН,