Под слоганот „слушај во боја“ во 07:00 часот на 11 декември 2013 година новото радио „Радио Слободна Македонија“ го означи своето постоење. „Радио Слободна Македонија“ е национално радио кое ќе оди на целата територијата на Македонија од говорно музички формат на кое свои емисии и прилози ќе имаат најпознатите македонски радио и ТВ водители, актери, новинари и познати естрадни фаци почна да зрачи во македонскиот етер. Новото национално радио се емитува на фреквенцијата на поранешното радио Равел во Скопје, и на нови фреквенции низ целата држава.

  Македонија 1000 Скопје, бул. Илинден број 9
  тел. +389 2 313-1332
  e-mail: info@rsm.mk
  web-site: www.rsm.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо mp3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Битола   95.80 Тумбе кафе,
Велес   91.50 Свети Илија,
Гевгелија   97.70 Мрзенски рид,
Дебар   98.90 Стогово,
Кавадарци   92.50 Голем Љубаш,
Кичево   94.30 Цоцон,
Кочани   95.00 Зрновци,
Крива Паланка   91.30 Жидилово,
Куманово   99.30 Стари Лозја,
Охрид   89.90 Гореничка чука,
Прилеп   89.90 Трескавец,
Радовиш   89.40 Калуѓерица,
Скопје   96.00 Гази Баба,
Струмица   89.90 Сушево,
Тетово   90.00 Калето,
Штип   96.60 Туртел,