Телевизии в Габровница (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Габровница


Географски координати: 23E29'0" / 43N4'0"

История на телевизиите в Габровница


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Габровница 8 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Габровница 28 канал (до 2000 г.)
bTV - Габровница 28 канал (2000-2013 г.)