Телевизии в Лесковдол (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Лесковдол


Географски координати: 23E26'0" / 42N57'0"

История на телевизиите в Лесковдол


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Лесковдол 12 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Лесковдол 32 канал (до 2000 г.)
bTV - Лесковдол 32 канал (2000-2013 г.)
Нова телевизия - Лесковдол 52 канал (2003-2013 г.)