Телевизии в Липница (СО)

MHz,канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Липница


Географски координати: 23E50'0" / 43N1'0"

История на телевизиите в Липница


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Липница 7 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Липница 26 канал (до 2000 г.)
bTV - Липница 26 канал (2000-2013 г.)