Телевизии в Реброво (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Реброво


Географски координати: 23E22'0" / 42N54'0"

История на телевизиите в Реброво


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Реброво 6 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Реброво 31 канал (до 2000 г.)
bTV - Реброво 31 канал (2000-2013 г.)