Радио „Зорана“ изгря на 1 септември 2012 г. в 06:51 часа на 87.6 MHz в София. На тази честота преди това излъчваше Радио Романтика. Зорана е женско славянско име, означаващо „хубав като зората“. В логото на радиото символ на изгрева е буквата „О“. Създател на авторската визия е графичнят дизайнер Иван Христов. Гласове на радио „Зорана“ са актьорът Иван Петков и певецът Лазар Кисьов.

Радио Зорана е първата радиостанция в столичния ефир, излъчваща новата българска поп-музика и е създадена за модерните и динамични хора на София. В ефира на радио Зорана се излъчват най-новите български песни и някои от най-големите хитове на 90-те. Важно място в програмата имат и изгряващите български изпълнители. Радио Зорана подкрепя модерната българска музика с фолклорни мотиви. Радиото подкрепя българската музика, автори и изпълнители. Целевата аудиторията на радио Зорана са модерни градски хора 20-44 годишни, които водят динамичен начин на живот.

От 2022 г. мисията на радиото е да отстоява исконните християнски ценности и Православната вяра, да разпространява Слово от Свещеното Писание и църковна музика, духовни песни, народно фолклорно творчество, патриотични химни и емблематична българска музика със стойностни послания. Да бъде и трибуна за споделяне на оптимистични новини, беседи и предавания за култура, архитектура, градоустойство, изкуство, история и наследство, както и място за генериране на градивни идеи за духовно, социално, културно и естетично облагородяване и развитие на съвременна България.

София 1040, пл. „Македония“ 1, сграда КНСБ, ет. 19, оф. 10
тел. +359 2 9758270, + +359 88 6901494
електронна поща: [email protected]
уеб-сайт: www.zorana.bg , Радио Зорана във Facebook

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Слушай на живо MP3 128 kbps
 
УКВ радиоразпръскване
Град Честота/MHz Предавател, мощност, RDS
София   87.6 кв. Горна Баня, 230 W,