Телевизии в Златолист (Бл)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Златолист


Географски координати: 23E25'0" / 41N30'0"

История на телевизиите в Златолист


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Златолист 12 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Златолист 30 канал (до 2000 г.)
bTV - Златолист 30 канал (2000-2013 г.)