Телевизии в Стърница (См)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 Ретранслатор Стърница


Географски координати: 24E59'0" / 41N43'0"

История на телевизиите в Стърница


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Стърница 12 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Стърница 21 канал (до 2000 г.)
bTV - Стърница 21 канал (2000-2013 г.)