Общински радиоцентър "Ямбол" е създаден през 1944 г. Радиоцентърът излъчва пет дни в седмицата едночасова местна програма, която се разпространява на територията на град Ямбол и на част от територията на община Тунджа. Радиоцентърът е общински културен институт и е на издръжка от бюджета на община Ямбол. От 2000 год. радиоцентърът притежава индивидуална лицензия за радиодейност като обществен оператор № 432-000078, който има право да създава и предоставя за разпространение програма с политематичен профил. Радиоцентърът ползва помещения в сграда, общинска собственост, с обща площ 27 кв.м. – студио, канцелария и фонотека. Програмен ръководител: Калина Баракова.

Ямбол 8600, ул. „Паисий Хилендарски“ 3
тел. +359 46 662233

Разпространение
Кабелно разпространение Мрежа, детайли
Ямбол Общински радиотранслационен възел