Радио Шумен е регионална радиостанция на Българското национално радио. Излъчва на УКВ, от спътник и онлайн 24-часова политематична програма за областите Шуменска, Разградска, Силистренска, Търговищка и Русенска области.

    Първите радиовръзки в Шумен са установени през 1917 г. с постряването на безжичен радиотелеграф. Това е третата станция в страната след Варна (1912 г.) и София (1914 г.) В началото на 40-те се появяват планове за постройка на радиопредавател край шуменското село Венец, осуетени от развитието на Втората световна война. През 1944 г. е открита Градска радиотранслационна централа, а през август 1945 г. влиза в действие 200-ватова уредба Сименс с високоговорители, монтирани на няколко места в града. След след 1952 г. тази инсталация се нарича „Градски радиотранслационен възел“, след 1955 г. - Градски радиовъзел. През 1964 г. е открита Окръжната жична радиостанция, която предава три пъти седмично - вторник и четвъртък сутрин и петък вечер по два часа. През 1969 г. двата радиоцентъра са обединени и започват да действат под общото название „Окръжен радиовъзел“ към отдел „Изкуство и култура“ на ОНС - Шумен.

    С постановление на Министерски съвет №13 от 1 юли 1970 г. е решено да бъде създадена районна радиопрограма, разпространявана на средни вълни (дължина на вълната 232 м), посредством предавателя в с. Царев брод и обслужваща селищата в окръзи Шуменски, Силистренски, Разградски и Търговищки, както и други населени места в Североизточна България.

    Първото пробно предаване на Радио Шумен е осъществено на 13 януари 1973 г., в 1:30 ч. след полунощ на честотата на програма „Христо Ботев“ - 232 м/1295 kHz. Името на програмата не е обявено, нито имената на екипа, говорителите четат очерк за резервата „Сребърна“, след което звучи песента „Червената роза“. Официалното откриване на Радио Шумен се състои на 1 февруари 1973 г. - четвъртък, с голямо тържество, предавано на живо и по програма „Хоризонт“ на Българското радио. В началото предаванията са 80 минути дневно - 7:30-8:00, 15:30-16:00 и 18:40-20:00 ч., всеки ден без неделя, когато има само сутрешна програма.

    Печатният орган на Комитета за телевизия и радио - в. „Телевизия и Радио“ в брой 6 и 7 от 1973 г. публикува специални материали, посветени на новото Радио Шумен, както и програмата му за 12 февруари 1973 г.:
  7:30 - Народни хора и ръченици
  7:36 - Новини от района (всеки ден без неделя)
  7:40 - Любими танга
  7:45 - Петилетката и ние
  7:48 - Пее Бисер Киров
15:30 - В авангарда на класата
15:37 - Изпълнение на Симфоничен оркестър Шумен
18:40 - Ритмични контрасти
18:50 - Информационен радиодневник
    В средата на 1974 г. програмното време на Радио Шумен е увеличено от 80 минути на 150 минути дневно в часовете 7:00-8:00, 15:30-16:00 и 18:00-19:00 часа. От средата на 1985 г. е разширено на 300 минути дневно, като предаванията са в часовете 7:00-9:00, 15:00-16:00 и 18:00-19:00 часа, а от 1987 г. вечерната програма започва вече в 17:00 часа. През 1978 г. честотата на Радио Шумен е сменена на 218 м/1376 kHz в диапазона на средните вълни с мощност 50 kW.

    На 1 септември 1985 г. Окръжният радиовъзел прекратява самостоятелна дейност и влиза в структурата на Районна радиостанция Шумен. В периода 1985-95 г. Радио Шумен, наред с основната си програма на СВ и УКВ, има и предаване по кабелната мрежа - „Шумен днес“ от 11:00 до 12:00 ч. От края на 1986 г. Радио Шумен реализира програмата си в три студиа - две по 50 кв.м. и едно музикално с площ от 450 кв.м., като емисионното студио е обзаведено наново с възможност за излъчване на стереофонични програми на УКВ. През 1987-88 г. редколегията на радиото издава тримесечното списание „Антена“. В началото на 1989 г. е въвведено унифицираното програмно време на всички районни радиостанции на Българското радио: 6:00-9:00 ч. - Утринна програма, 17:00-20:00 ч. - Вечерна програма. От началото на 1994 г. програмите стават 13 часа дневно - от 6:00 от 19:00 ч.), а след 1996 г. - 18 часа от 6:00 до 24:00 ч.

    През 1986 г. започва излъчване на УКВ 87.6 MHz. На 6 април 2010 г. предавателят на средни вълни е изключен и отново включен на 31 юли същата година. На 1 януари 2013 г. излъчването на Радио Шумен на средни вълни е окончателно прекратено. От 13 януари 2011 г. програмата се излъчва за района на град Шумен от нов предавател на честота 93.4 MHz, на 31 март същата година е включен нов предавател за Търговище, излъчващ на 94.0 MHz УКВ, а на 1 май и в Разград на 97.0 MHz. От 00:00 часа на 18 септември 2015 г. програмата на БНР Радио Шумен започна излъчване от предавателна станция „Левен табия“ (ТВ кула Русе) за град Русе и региона.

    Днес Радио Шумен представлява регионална радиостанция в системата на БНР. Радио Шумен създава регионални програми, предназначени за населението в пет области на Североизточна България. Програмният профил на Радио Шумен е съобразен с общ тип аудитория и основна цел, да информира обективно за всички значими събития в региона и страната, при спазването на високи технически и професионални стандарти. В технологично отношение Радио Шумен е една от най-модерно оборудваните радиостанции в страната и умело следва тенденциите за пълна цифровизация и интеграция, очертани от Европейския съюз за радиоразпръскване.


    Шумен 9700, ул. „Добри Войников“ 7
    тел. +359 54 855115 (редакция), +359 54 855145, +359 54 855155 (ефир), +359 54 855116 (за слушатели), +359 54 855121 (реклама), +359 54 855127 (гл. инженер)
    електронна поща: [email protected], [email protected]
    уеб-сайт: bnr.bg/shumen


Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Слушай на живо AAC 48 kbps
 
УКВ радиоразпръскване
Град Честота/MHz Предавател, мощност, RDS
Разград   97.0 РРТС Разград, 500 W,
Русе   98.6 РРТС Левент табия, 1 kW,
Силистра   90.3 РРТС Силистра - Меджиди табия, 3 kW,
Търговище   94.0 РРС Търговище-1 - Коджакуз, 500 W,
Шумен   87.6 РРТС Венец, 10 kW,
Шумен   93.4 РРС Шумен, 1 kW,
 
Излъчване от спътник
Спътник Честота/GHz Детайли
Intelsat-38, 45°и.д. 11.555(V) SID:49, APID:319, Скорост:30 Mbaud, Корекция:3/4, свободно излъчване от Vivacom / Intelsat, Карта на покритие
HotBird-13F, 13°и.д. 12.635(V) SID:49, APID:319, Скорост:30 Mbaud, Корекция:5/6, свободно излъчване от Vivacom / Eutelsat, Карта на покритие
 

Карта на ефирно покритие:
Звуков архив: