На 17 юли 2011 г. общинското радио Дулово започна ефирно излъчване на 105.9 MHz за региона на град Дулово (до тази дата на 105.9 в Дулово излъчва частното Радио „Рая“).

Общинското радио е основано през далечната 1951 година. В центъра на тогавашното село Дулово са поставени две фунии (наричани още високоговорители), захранвани от специално доставения за това генератор. Предават се радио "София" и съобщенията от Дулово. Първите студио и уредба са в частна къща и с технически екип от Русе. Оттук се предават информации и съобщения, разрешени ("За четене по радиоуредбата") и подписани със специален печат и подпис от началник "Радио-Студио". Емисиите са били сутрин, обед и вечер - шест дни в седмицата. Началник-студио тогава е бил Наполеон Пухлев, а околийски говорители са били Парапанова, Шиваров, Дойчинов и техници Борис Ангелов и Димитър Колджиков. През 1953 година вече са назначени на щат и след конкурс говорителите Славка Русева и Георги Гърчев, както и специални техници. Нарочна комисия за подбор на говорители е изисквала от кандидатите да имат правилен и разбран изговор, четене на непознат текст, изразително четене на поезия, проза и старославянски текстове.

По-късно студиото и радиоуредбата са преместени в читалището, а, когато през 70-те години на ХХ век се построява новата сграда на пощата, са отделени специални помещения за радиостудио. По разработен и утвърден проект то е обезшумено и обзаведено с мебели и оборудване от Разград. Заедно с това се изгражда и радиомрежата в града и селата на околията. Голям интерес е проявяван от хората за снабдяване с домашни високоговорители и включване към мрежата. Абонатите от града са наброявали към 5 хиляди. Можем само да си представяме с какви технически средства се е работило тогава, но е имало микрофон, грамофон и за новите плочи слушателите са се записвали, за да им пуснат избраната песен. Благодарение на радиосъобщенията и поканите те са разбирали, че в Дулово ще има концерти, нови филми, събиране на соарета и седенки с беседи, колективно изпращане на войници - с танци, нови книги в библиотеката, масови имунизации на децата, здравни беседи и много, много други. Заедно с работещите във вестник "Дуловска искра" са се правили съвместни заседания и са се излъчвали статии и очерци, публикувани във вестника и обратно. Който не е чул - да прочете, който не е прочел - да чуе! През годините в селата също се изграждат радиовъзли, в които са работили учители и читалищни секретари.

По изискване на ръководството на държавните и партийни институции след 1944 година, някои от емисиите са били на турски език с цел приобщаване на населението към "новия живот в страната". Сред хората пред микрофона са били учители и общественици като Али Чаушев, Али Карабед, Азис Алиев, Хаккъ Заимов, Лютфи Джибурджиев, Ерол Салиев, Сейрани Ахмедов и др. През годините, овладявайки работата пред микрофон, говорителите са се усъвършенствали и в журналистическото майсторство в радиото. Но наред с това те са били репортери, тоноператори, звукорежисьори, музикални редактори, автори, водещи, редактори ... (впрочем, така е и сега). С много желание, сърце и душа, обич към хората и работата те са създавали предаванията си за дуловските слушатели. Сред хората работили през годините в т.нар. "Малко радио" са били Тодорка Савянова, Богданка Вълкова, Стоянка Гайдарджиева, Иванка Демирева, Д.Атанасова, Костадинка Димитрова, Ст. Кънчев, Виолета Желязкова, Димитър Тончев, Тодорина Драганова, Петър Петров и вече... 29 години Ваня Петрова.

През този над половин век от създаването на радио в Дулово много деца и младежи за първи път са заставали пред микрофона и са били завладявани от магията на радиото. В четири училища, със съдействието на местното общинско радио, заработиха локални училищни радиа, а учениците на място създават и реализират своите журналистически идеи! На регионални и национални конкурси радиото от Дулово е печелило първите места, а наградени предавания са звучали по националното радио.

История на Радио Дулово (със съкращения), автор: Ваня Петрова по спомени и архивни материали, в. "Дръстър прес"

През 2007 г. Съветът за електронни медии провежда конкурс за разпределение на честоти за ефирно радиоразпръскване в района на град Дулово. Програмата на общинско радио Дулово спечели лицензия за УКВ честота 105.9 MHz. При обсъжданията сред членовете на СЕМ се отбелязва, че програмния проект на община Дулово е разработен отлично. Много аргументирана програмна концепция, политематичен формат на един обществен оператор, обстойно се представя града и общината и като територия и като население, възрастов профил, поминък, медийна среда. Разглежда се потенциалната аудитория не само в град Дулово, но и прилежащата му зона, която обхваща селища като Алфатар, Тервел, Исперих, Каолиново. Програмата ще осъществява обществени функции, ще се отправя към цялото население на общината, но по-специално към младите, към селските стопани, към хората от малкия и средния бизнес. Подробно са описани основните комуникативни цели на бъдещата програма, свързани главно с действията на общината, с местните и регионални проблеми на града и Лудогорието.

Местните новини са 75 процента от общия обем на новините. Формулират се познавателни и образователни задачи, свързани с етносното разнообразие в региона, като изрично се подчертава, че радио Дулово ще дава възможност за изява на позиции на всички етноси и ще работи за конструктивния диалог между тях. Музиката заема 80% от програмата, като българската музика ще бъде 60% от общия обем музика. Програмата е много ярка и оригинална с ясно заявен обществен характер. Тя изцяло е обърната към проблемите на града и региона. Структурата на радио дейността е отлично разработена. Представени са отделните позиции на служителите, длъжностните им характеристики, професионалните стандарти, които трябва да се спазват. Маркирани са и основните правилници, които регулират вътрешната дейност на радиото. Специално внимание се обръща на разнообразието от етноси в Лудогорието, на нуждата от диалог между тях. Финансовият план отговаря на изискванията на конкурса, предвидената сума за инвестиция е в размер на 150 000 лева.

Дулово 7650, ул. „Васил Левски“ 18, общинска администрация
тел. +359 864 22797
електронна поща: [email protected]
уеб-сайт: Радио Дулово във Facebook

УКВ радиоразпръскване
Град Честота/MHz Предавател, мощност, RDS
Дулово 105.9 Сградата на общ. Дулово, 100 W,