Началото на местните радиопредавания в Исперих е поставено през 1950 година, а през 1972 година е създаден районен радиовъзел, който покрива населените места в общината по кабелен път. На 28 юли 1992 година в десет часа за първи път е излъчена програма на радиоцентър Исперих на УКВ. Тя е осъществена на УКВ 104.5 мегахерца. Радио Исперих е първото ефирно радио в България, създадено в най-малък град и е с най-много номинации от престижни национални конкурси. С най-дълъг стаж в радиото е програмния редактор Ангел Николов - 28 години. Радио Исперих частично ретранслира програмата на БНР Радио Шумен. След 2010 г. програмата на общинското радио Исперих се излъчва само по кабел.

Исперих 7400, ул. „Александър Стамболийски“ 4
тел. +359 835 2632, +359 835 2358

Разпространение
Кабелно разпространение Мрежа, детайли
Исперих Общински радиотранслационен възел