За нас
"Антола" е 24-часово независимо, музикално-информационно радио, създадено през 1997 г. в гр. Попово. Териториално радиото покрива радиус от 70-80 км. Радиото предава от собствена излъчвателна кула, разположена до село Посабина, община Попово. Сигналът осигурява пълно покритие на община Попово и община Опака и частично градовете Разград, Търговище, Омуртаг и Стражица. Екипът на радиото се състои от мотивирани, млади и амбициозни специалисти с филологическо, музикално, техническо и икономическо образование.

Нашите цели
Основна цел на радио "Антола" е да допринася за своевременната информираност на своите слушатели. Поддържайки постоянен контакт с тях, радиото отразява актуални и вълнуващи социума теми. В програмната схема на радиото са заложени информационни, културно-исторически и забавни рубрики, отразяващи характерните особености на региона. В своята работа екипът залага на принципите за съпричастност, толерантност и коректност в публичната си изява, чрез която спомага за поддържането на благоприятна бизнес среда в гр. Попово и региона. Не на последна позиция работещите в радиото си поставят задача да дават личен пример за употреба на чист и правилен български език, изграждане на музикален вкус и създаване на добро настроение у своите слушатели.

Нашите слушатели
Числеността на нашите потенциални слушатели се движи около 50 000. Активната аудиторията на радио "Антола" е на възраст от 18 до 40 години. Тя обхваща кръг от хора с различно социално положение и образователен ценз. Според собствени проучвания и наблюдения на наши слушатели, радио "Антола" съпътства работния процес на трудово ангажираните, допринася за своевременната информираност на заетите в културно-образователния сектор и създава добро настроение с присъствието си в частни домове и обществени заведения.

Нашите партньори
Радио "Антола" се радва на особено ползотворно сътрудничество с община Попово, РПУ – Попово, Дирекция "Бюро по труда" – Попово, "Местен вестник", НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", "Дом на Културата" – гр. Попово и др. През 1997-2005 г. Радио Антола е партньорска радиостанция на българската редакция на Би Би Си - Лондон.Нашата програма

07:00 – 12:00 Сутрешен блок
12:00 Емисия новини
12:00 – 17:00 Следобеден блок
17:00 Емисия новини
17:00 – 22:00 Вечерен блок
22:00 – 07:00 Музикален блок

Дневните блокове са изпъстрени с актуална информация от града и региона и всичко, което има отношение към ежедневието на хората живеещи в Попово и прилежащата му околия. Емисиите новини съдържат обзор на по-важните събития от деня на местно, регионално и национално ниво. Вечерният блок има преобладаващо развлекателен характер с любопитна информация от България и света. В музикално отношение обликът на Радио "Антола" е съобразен с тенденциите в изграждането на съвременно модерно форматно радио – плейлистът ни е съставен само от хитове с дистанция във времето 10 г. от съвременния момент.Попово 7800, бул. „България“ 103, вх. Б, ет. 1
тел. +359 608 22233, +359 887 331119
електронна поща: [email protected]

Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Попово   89.5 РПЦ „УКВ Практика“ - Посабина, 50 W,
 

Звуков архив: