Радио Русе съществува от 1947 година, а общината притежава най-голямата кабелна радиомрежа в страната. През 2012 г. с решение № 204 на Общински съвет - Русе, прието с Протокол № 12/21.06.2012 г., радиото се влива в структурата на новосъздаденото Общинско предприятие „Русе арт”. Днес звеното излъчва 24-часова програма в Интернет, един час от която се транслира и чрез кабелната радиомрежа от 14.00 до 15.00 часа в делнични дни.

Радиото притежава издадено от Съвета за електронни медии удостоверение № 02-006 от 20.05.2009 г. за регистрация като местен обществен кабелен радиооператор с политематичен профил на програмата. Притежава Договор за разрешение използването на музикални и литературни произведения по радио със Сдружение на композитори, автори и музикални издатели МУЗИКАУТОР. На радиото е предоставена за безвъзмездно ползване основно ремонтирана сграда, която е публична общинска собственост с предназначение за общинско обществено радио. Редакцията и студиото са напълно компютъризирани. Русенските слушатели имат нужда от свое радио с журналистически предавания, с високи изисквания към културата на речта и чистота на езика, с балансирано съотношение между българската, европейската и световна музика.

Русе 7000, ул. „Борисова“ 26
тел. +359 82 821622, +359 82 821622
електронна поща: [email protected]
уеб-сайт: www.radioruse.com , Радио Русе във Facebook

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Слушай на живо MP3 128 kbps
 
Разпространение
Кабелно разпространение Мрежа, детайли
Русе Общински радиотранслационен възел
 
Predavatel · Радио Русе, основен сигнал, 2023