Общинското радиоцентър Силистра излъчва по кабелната мрежа (радиоточки) в Силистра и в седемте общини на Крайдунавска Добруджа. Радиоцентърът започва работа през 1965 година, но първата радиоточка, предаваща емисиите на БНР, е била инсталирана в далечната 1947 година. Всекидневни емисии от понеделник до четвъртък в кабелната мрежа от 11:00 до 12:00 часа. Предаванията включват новини, репортажи, разговори, реклами и музикални поздрави. Авторските материали и радиоформи са с участници от цялата област. Главен редактор на радиото е била журналистът Румяна Гидолова. Към 2017 г. в общинското радио работят трима души, завеждащ редакцията е Милен Милушев.

Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ 42-А
тел. +359 86 821618, +359 86 821947, +359 86 822437
електронна поща: [email protected]
уеб-сайт: www.silistra.bg

Разпространение
Кабелно разпространение Мрежа, детайли
Силистра Общински радиотранслационен възел