Общинският радиоцентър в Силистра предава по кабелната мрежа на града и в седемте общини на Крайдунавска Добруджа. През 1947 г. към общината се създава високоговорителна служба. Към 1949 г. радиослшужбата се състои от будка, откъдето се четат новините и съобщенията и един високоговорител, монтиран на железен стълб в центъра на града. Първият говорител е Роза Милкова. През годините, като говорители, редактори и нещатни сътрудници са работили Бояна Шандуркова, Андрей Андреев, Милен Георгиев, Ирена Маркова и др. Ръководител на радиото е Атанас Секуев (през 50-те), Йордан Енчев (от 1964 г.), Катя Мърова (до 1990 г.), Румяна Гидолова (до 2006 г.). Валентин Чернев (до 2010 г.), Милен Милушев (след 2010 г.).

    Първата радиоточка в Силистра е монтирана в началото на 50-те години на 20-и век на ул. „Хаджи Димитър“ 26. През годините радиовъзелът е към Министерство на съобщенията, по-късно към БТК, а години след 2000 г. преминава към община Силистра. В най-добрите си периоди в цялата област Силистра едночасовата му емисия е слушана чрез 14 000 радиоточки във всички общини, както в административни сгради, така и в много частни домове, жилищни блокове и къщи.

    Днес общинското радио в Силистра има всекидневни емисии от понеделник до четвъртък в кабелната мрежа от 11:00 до 12:00 часа. Предаванията включват новини, репортажи, разговори, реклами и музикални поздрави. Авторските материали и радиоформи са с участници от цялата област. Към 2017 г. в общинското радио работят трима души.

  Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ 42-А
  тел. +359 86 821618, +359 86 821947, +359 86 822437
  електронна поща: [email protected]
  уеб-сайт: www.silistra.bg

Разпространение
Кабелно разпространение Мрежа, детайли
Силистра Общински радиотранслационен възел