Радио „Бумеранг FM“ излъчва от 27 януари 1996 г. за Габрово, Севлиево, Велико Търново. Предавателят е бил разположен на сградата на „Гама Инженеринг“, блок „Космос“ (Рачо Ковача) и кооперация „Балкан“. През 2007 г. радиото изгражда собствена предавателна станция в кв. „Петкова нива“. Програмен формат на радиото: Нot AC. От 2018 г. по радио „Бумеранг“ се излъчва съвместното предаване с община Габрово „Часът на Габрово“ - от понеделник до петък, от 10:10 до 10:45 часа, с повторения в 06:00 часа на следващия ден.


Габрово 5300, ул. „Любен Каравелов“ 26
тел: +359 66 27016, +359 66 803004 (офис), +359 66 803003 (ефир)
електронна поща: [email protected], [email protected], [email protected]
уеб-сайт: www.bumerangfm.net

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Слушай на живо mp3 160 kbps
 
Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Габрово 101.70 кв. „Петкова нива“, 168 W,
 

Звуков архив: