Телевизии в Сомовит (Пл)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 41
bTV
Нова телевизия
БНТ1
БНТ2
БНТ3
Bulgaria ON AIR
Сомовит, 100 W
  

Ретранслатор Сомовит (PLE-5410)


Географски координати: 24E47'0" / 43N41'0"

История на телевизиите в Сомовит


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Сомовит 3/42 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Сомовит 27 канал (до 2000 г.)
bTV - Сомовит 27 (2000-2013 г.)