Радио Hot FM излъчва в ефира на Враца от юни 2007 г. Преди това, на тази честота излъчваха Радио Hot FM с програма от София (от ноември 2004 до края на 2006 г.) и местното Радио Lux FM (от 7 октомври 1998 до ноември 2004 г.).

Програмата на радио HOT FM е с регионална насоченост. Станцията излъчва 24-часова програма, адресирана към активната аудитория на възраст от 25 до 55 години. Профилът, може да бъде определен като музикално-търговски с актуални информационни акценти. HOT FM е единствената градска радиостанция, която излъчва новини от региона на всеки кръгъл час. Емисиите на радиото са политически и религиозно неангажирани и икономически независими. Предаванията, адресирани към нашата аудитория, обхващат музикални програми за различни музикални жанрове и стилове, специализирани програми, рубрики за спорт и туризъм.

Последните социологически проучвания показват, че като дял от общата аудитория във Врачански регион, Радио HOT FM заема равна позиция с националните канали на Дарик Радио на БНР – Хоризонт. От анализите се вижда, че HOT FM е преимуществено градско радио и набира почитатели именно сред градската аудитория. Според изследванията, то изпреварва Хоризонт по брой на предпочитащите го хора в активна възраст. И не на последно по значение място – HOT FM е предпочитаната станция от икономически активните прослойки на обществото.


Враца 3000, ул. „Стоян Кялъчев“ 23
тел: +359 92 665 530, +359 92 665 520
уеб-сайт: www.tv-vratsa.bg/radio-hot-fm/ , Радио Hot FM във Facebook

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Слушай на живо MP3 128 kbps
 
УКВ радиоразпръскване
Град Честота/MHz Предавател, мощност, RDS
Враца   93.9 РРС Веслец, 60 W,
 

Звуков архив: