Какво предлага цифровата телевизия?


Цифровизация Предимства Приемник и антена Канали Покритие
         преди 2013 г. (аналогово излъчване)

след 2013 г. (цифрово излъчване)


    Ефирната цифрова (дигитална) телевизия е усъвършенстван метод за наземно разпространение на радио- и телевизионни програми, осигуряващ значителни предимства пред традиционния аналогов метод. Излъчването по стандарт Digital Video Broadcast – Terrestrial (DVB-T) позволява на зрителите да гледат повече програми със значително по-високо качество на звука и картината в сравнение с аналоговата ефирна телевизия. В по-големите градовете телевизия ще може да се приема и в движение с отлично качество.

    При аналоговото ефирно разпространение всяка програма се излъчва на отделен канал (честотно разпределение). В цифров ефир на един канал се излъчва пакет (мултиплекс) от средно 8 MPEG-4 тв програми със стандартна резолюция (SD). Цифровата телевизия ще предложи разнообразие от обществени и тематични канали - филмови, детски, спортни и информационни програми.

    Прием с обикновена антена на телевизия без смущения с качество на DVD. Ще се предоставя възможност за изображение в панорамен формат 16/9 и многоканален дигитален звук Dolby 5.1.

    С въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване става възможно излъчването на телевизионни програми с висока разделителна способност (HDTV). HD-телевизорите са способни да визуализират картина с по-висока разделителна способност и се наричат „Full HD“, а тези, които имат по-ниска разделителна способност са „HD Ready“.

    Възможност за предаване на допълнителна информация заедно с телевизионния сигнал - електронен програмен справочник EPG, съдържащ информация за телевизионните програмите и интерактивни услуги. Наземната цифрова телевизия представлява социално конкурентна система с възможности за допълнителни масово-достъпни информационни услуги на 24-часова база за потребителите и чрез интерактивен канал на лесно достъпна информация и услуги за лица с увреждания и в неравностойно положение.

    Мултимедийно съдържание по заявка (VoD) и допълнителни платени телевизионни услуги (PPV), като потребителят може да плаща само за определени канали или за отделни предавания или филми.

    Посочените в текста по-горе предимства действително се проявиха при цифровизацията в Западна Европа, САЩ, Русия и други страни. В България, броят на програмите е почти същия, какъвто бе и при аналоговата телевизия, качеството е подобрено, за сметка на ограничения обхват в малките населени места. От посочените допълнителни възможности, само БНТ започна излъчване на канал с висока разделителна способност (HD), видео по заявка и допълнителни услуги не се предлагат.