Българско радио - програма „Знание“ (1977-93 г.)
    Програма „Знание“ на Българското радио е научно-образователна, своеобразен радиоуниверситет, приобщаващ аудиторията към световната научна мисъл. Излъчва се от 1977 до 1993 г. по трета национална УКВ радиомрежа.

    Програмата е открита на 1 септември 1977 г. от тогавашния генерален директор на Българското радио - Боян Трайков. Новата програма има образователно съдържание и е отправена към всички любознателни слушатели, на които поднася в систематичен ред постиженията на човешките знания и изкуства, събрани в цикли по български език, литература, наука, история, география, музика. Освен това, програмата води курсове за изучаване на чужди езици - руски, френски и английски, немски. Предаванията, включени в програма „Знание“, са съобразени с потребностите на всички, които желаят да получат по-богата информация за някои проблеми из необятната област на човешките познания. Особено предимство се отдава на изучаването на българския език и културата на речта. В подготовката на предаванията сътрудничат авторитетни специалисти и научни работници, преподаватели и писатели, с цел да се представят най-точни и верни познания, съобразени със съвременното развитие на всяка област от науката.

    Програма „Знание“ се излъчва ежедневно от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа по предавателната мрежа на програма „Орфей“ на УКВ в цялата страна. Опознавателен сигнал на радиото са първите тонове на химна на българската просвета „Върви, народе възродени“.

    Към 1981 г. трета УКВ предавателна мрежа на Българското радио, включваща програмите „Орфей“ и „Знание“, се излъчва на следните честоти: Белоградчик 67.10 MHz, връх Ботев 71.66 MHz, Варна 69.41 MHz, Кърджали 65.84 MHz, Кюстендил 66.98 MHz, Слънчев бряг 66.80 MHz, Сливен 72.02 MHz, Смолян 67.97 MHz, София 71.45 MHz, Стара Загора 70.22 MHz, Толбухин 68.60 MHz, Шумен 69.80 MHz. В следващите години са пуснати предаватели в Гоце Делчев 71.36 MHz и Русе 69.32 MHz, през 1985 г. честотата за София е променена на 69.26 MHz.


Програма „Знание“ през 1981 и 1983 г.

    В програма „Знание“ преобладаващият жанр е радиобеседата, често самите автори четат своите беседи. През 80-те години се излъчват поредиците „Наука за всички“, „Границите на възможното“, „Законът на големите числа“, „Новите градове на България“, „Поетическа азбука“ „Прекрасното в изкуството“, „Старобългарски страници“, „Средновековни жанрове“. Рубриката „Личностите на българската история - познати и непознати“ води историка проф. Милчо Лалков. Сред автори на програма „Знание“ са физика Леон Митрани, юриста Борис Спасов, филолозите доц. д-р Елисавета Вл. Бояджиева (поредици „Развой“ на славистиката и „Славистиката в България“ 1986-89 г.), д-р Ваня Мичева, езиковеда проф. Владко Мурдаров. Атанас Матев води лекции по съвременна европейска литература и култура. През 1989-92 г. проф. д-р Димитър Денков води цикъл от радиолекции „История на философията“, проф. д-р Христо Тодоров води „Философи на ХХ век“ през октомври 1991 - май 1992 г. и „Философия на историята“ през октомври 1992 - януари 1993 г. Химикът проф. Васил Симеонов подготвя поредиците „Химията и живота“, „Човекът и науката“, „Семинар Знание“. От 1991 г. се излъчва рубриката „Радиоуниверситет“, съвместно с Нов Български Университет - дистанционно обучение. Главен редактор на програма „Знание“ от 1990 до 1993 г. е Вера Деянова.

    От 1 април 1993 г. Българското национално радио прекратява излъчването по трета национална радиомрежа на УКВ, с което се закриват литературно-музикалната програма „Орфей“ и научно-образователна програма „Знание“. Предаванията им са включени в програма „Христо Ботев“. Днес програмите на „Ефир Знание“ се излъчват всеки делничен ден от 15:30 до 18:00 и от 2:30 до 3:00 часа по програма „Христо Ботев“.


Звуков архив: