РПС Добрич (1990-2010 г.)


    Радиопредавателна станция за излъчване на средни вълни в района на хиподрума в Добрич. Построена през 1975 г. и оборудвана с чехословашки предавател Tesla SRV-10. От 1990 г. оттук се излъчва БНР програма „Хоризонт“ на 594 kHz, след 2000 г. - на 1584 kHz.

    На 6 април 2010 г., с цел оптимизиране на разходите си, БНР спира голяма част от предавателите си на средни вълни, включително и станцията в Добрич.

    Географски координати: 43°32'44" с.ш., 27°48'58" и.д. , надморска височина (кота терен): 270 м, височина на антената: 112 м