РПС Кърджали (1959-2014 г.)


    Радиопредавателна станция за излъчване на средни вълни в Кърджали. Намира се в кв. „Гледка“ южно от града. През 1959 г. в станцията е въвведен в експлоатация чехословашки предавател Tesla SRV-50. Първоначално излъчва предавания за българските турци на честота 963 kHz, след 1963 г. - на 1161 kHz, след 1971 г. на 1376 kHz, от 1976 до 1984 г. на 1296 kHz. След 1993 г. предавател Кърджали-2 излъчва програма „Хоризонт“ и предавания на турски език на БНР Радио „България“ на 1017 kHz, след 2006 г. на 963 kHz. Предавателят работи до 31 декември 2014 г.

    През 1971 г. е построена по-мощната станция (Кърджали-1). Работи със съветски предавател (ПДСВ-150), като излъчва програма „Хоризонт“ на 1161 kHz, след 1975 г. на 1017 kHz. След 1993 г. предава програма „Христо Ботев“ 1296 kHz. Изключен на 29 февруари 2012 г., антените са демонтирани през 2015 г.

    Географски координати: 41°36'17" с.ш., 25°22'26" и.д. , надм. височина (к.т.): 300 м, височина на антените: 60 и 88.5 м