РПС Шумен-1 (1976-2010 г.)


    Радиопредавателна станция за излъчване на средни вълни край с. Илия Блъсково, на 5 км югоизточно от Шумен. Започва работа през 1976 г. със Съветски лампов предавател РВ-500 С. Излъчва програма „Христо Ботев“ на 828 kHz с мощност 500 kW. Антената с височина 205 метра и АРРТ-система е една от най-добрите в България за излъчване на СВ. Антената с регулируемо разпределение на тока (АРРТ) подобрява кръговата диаграма на излъчване (редуцира излъчването във вертикална посока и увеличава по хоризонтала), повишава усилването и има антифадингов ефект. На 6 април 2010 г. радиопредавателната станция е изключена, през 2015 г. антената е демонтирана.

    Географски координати: 43°13'27" с.ш., 27°01'47" и.д. , надморска височина (кота терен): 140 м, височина на антената: 205 м