РПС Стамболийски (1955-2010 г.)


    Радиопредавателна станция за излъчване на средни вълни в град Стамболийски, западно от Пловдив. Оттук се предава програмата на Радио Пловдив. В началото на 1955 г. радиостанция „Сребрю Бабаков“ при Околийския народен съвет - Пловдив започва пробно излъчване в гара Кричим с български предавател, произведен в слаботоков завод „Климент Ворошилов“ - София. Първите предавания са на вълна 188.2 m/1594 kHz, а от 1960 г. на вълна 207 m/1449 kHz. Радио „Пловдив“ официално става районна станция на Българското радио през 1962 г. Оттогава работи чехословашки предавател Tesla SRV-30 на 402 m/746 kHz. След 1978 г. станцията излъчва на 463 m/648 kHz. В обекта е разположена и късовълнова антена за радиочестотно заглушаване.

    Предавателят е изключен на 6 април 2010 г., към 2015 г. антените са демонтирани.

    Географски координати: 42°08'24" с.ш., 24°32'22" и.д. , надм. височина (к.т.): 180 м, височина на антената: 88.5 м