РПС Стара Загора (1936-2013 г.)


    Радиопредавателна станция за излъчване на средни вълни до Стара Загора, разположена южно от града, край с. Могила. Станцията е открита на 10 февруари 1936 г. и от таи дата започва излъчване на програмата на Радио Стара Загора на вълна 214 m/1402 kHz. Предавателят има мощност 2 kW, излъчва чрез ромбоидна антена с височина 60 м, построена от унгарската фирма Standard Villamossági Rt.

    През 1954 г. е включен нов чехословашки предавател Tesla SRV-20 на вълна 245 m/1224 kHz с мощност 20 kW. През 1975 г. е издигната втора антена с височина 94 m, включен е и предавател „Стара Загора-I“ за програма „Хоризонт“ (1161 kHz, 500 kW), честотата на излъчване на „Стара Загора-II“ (Радио Стара Загора) е променена на 344 m/873 kHz. През 1995 г. е включен нов предавател „Стара Загора-2“ с мощност 60 kW. В обекта са разположени и късовълнови антени за радиочестотно заглушаване.

    На 6 април 2010 г., с цел оптимизиране на разходите си, БНР спира голяма част от предавателите си на средни вълни, включително и станцията в Стара Загора. На 31 юли същата година предаванията на СВ 873 kHz са възстановени, но едва до 7 април 2013 г., когато средновълновият предавател е окончателно изключен след 77 години в ефир. Антенно-фидерните системи и двете антени са демонтирани и унищожени на 17 ноември 2014 г., средновълновите предаватели - на 17 януари 2015 г.

    През 2022 г. на територията на бившата радиопредавателна станция започва изгражднето на наземна станция за сателитни комуникации, съвместен проект на „Виваком“ и британската компания OneWeb. На антенното поле се инсталират 18 параболични антени с диаметър 3.7 метра и височина на конструкцията 5 метра, както и нова сграда за телекомуникационното оборудване.

    Географски координати: 42°23'40" с.ш., 25°42'19" и.д. , надм. височина (к.т.): 160 м, височина на антените: 88 и 216 м