РПС Столник (1952-2010 г.)


    РПС София-2 е радиопредавателна станция, разположена на 26 км североизточно от София, край с. Столник, общ. Елин Пелин. Станцията е открита през 1952 г. като София-IV (РПЦ Костинброд е София-III). Първоначално оттук се излъчват предаванията за чужбина на Радио София на къси вълни. През 1957 г. е инсталиран нов чехословашки предавател Tesla SRV-50 за излъчване на средни вълни с мощност 50 kW. През 1967 г. са инсталирани два КВ предавателя КВ-100 с мощност 100 kW, през 1970 г. още два КВ предаватели Молния-2М с мощност 15 kW. От 1971 г.оттук се излъчва програма „Хоризонт“ на 774 kHz, след 1976 г. - програма „Христо Ботев“ на 828 kHz.

    На 6 април 2010 г., с цел оптимизиране на разходите си, БНР спира голяма част от предавателите си на средни вълни, включително и този в РПС Столник. Към 2019 г. повечето антенните мачти (с изключение на една) са демонтирани.

    Географски координати: 42°42'13" с.ш., 23°36'36" и.д. , надморска височина (кота терен): 900 м, височина на антените: 110 мСВ предавател:


КВ предавател:


Антенно поле: