Радио Астра - Плевен (1993-2008 г.)




    Първото частно радио в Плевен - Радио „Астра“ излъчва от ноември 1993 година на 98.7 MHz, а от 8 май 2003 г. и на живо по интернет. От януари 2005 г. радиото предава на нова честота - 103.6 MHz. През 1993-2005 г. Радио „Астра“ е партньорска радиостанция на българската редакция на Би Би Си - Лондон. УКВ предавателят на радиото първоначално се намира на покрива на блок „Априлов“ на ул. „Димитър Константинов“ 11, после е преместен на сградата на Плевенската Панорама.


Предавателят на Радио „Астра“ на покрива на блок „Априлов“

    От 28 май 2008 г. честотата на Радио „Астра“ става част от мрежата на Радио „Фокус“.