Радио Аура - Благоевград (1992-2012 г.)
    Радиото на Американския университет в България започва излъчване на 98.9 MHz в Благоевград през втората половина на януари 1992 година като комбинира предаванията на „Гласът на Америка“, сателитната музикална станция VOA Europe и собствени предавания.

    От януари 1993 г. Радио „Аура“ (AURA от American University RAdio) излъчва самостоятелна програма с включване на VOA Europe в нощните часове. Основните цели на унивеститетското радио са да даде възможност на студентите да придобият практически опит в областа на журналистиката, масовите комуникации, рекламата, мениджмънта и пъблик рилейшънс, както и да осигури на благоевградските слушатели оригинален, висококачествен ефирен продукт. През 2001 г. честотата е променена на 98.8 MHz. Програмният формат е Hot AC през деня и алтернативен CHR вечер. От 6 август 2012 г. честотата на Радио „Аура“ стана част от мрежата на Радио Energy.

    За няколко месеца през 2015 г. в София, Кюстендил и Велико Търново излъчва друга радиостанция с името Радио „Аура“.