Радио Бъдин - Видин (1996-2009 г.)
    Радио Бъдин е първото ефирно видинско радио. Стартира на 20.12.1996 г. Излъчва 24 часова програма на 93.6 MHz. Радио Бъдин е утвърдена регионална медиа с изградена мрежа от източници на информация, реагираща навреме и адекватно на събитията. То е неполитическо, търговско радио, посредник между производители, търговци и потребители, радио с уникална програмна схема даваща възможност във всичките и елементи, под различни форми да присъства радиорекламата. Програмен формат: Hot AC. През 1996-2005 г. Радио Бъдин е партньорска радиостанция на българската редакция на Би Би Си - Лондон. От 1 юли 2009 г. на честотата на Радио Бъдин излъчва Радио NRJ.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Бъдин