Радио „Бъдин“ - Видин (1996-2009 г.)
    Радио „Бъдин“ е първото частно радио в ефира на Видин. Стартира на 20 декември 1996 г., има програмен формат Hot AC. Излъчва 24-часова програма на 93.6 MHz.

    Радио „Бъдин“ е утвърдена регионална медиа с изградена мрежа от източници на информация, реагираща навреме и адекватно на събитията. То е неполитическо, търговско радио, посредник между производители, търговци и потребители, радио с уникална програмна схема даваща възможност във всичките и елементи, под различни форми да присъства радиорекламата. През 1996-2005 г. Радио „Бъдин“ е партньорска радиостанция на българската редакция на Би Би Си - Лондон. От 1 юли 2009 г. на честотата на Радио „Бъдин“ излъчва Радио Energy.

Звуков архив:
Predavatel · Радио Бъдин - Видин