Радио „Божият глас в последните дни“ на български (2006-07 г.)
    Радиостанцията „Божият глас в последните дни“ на базираната в Полша Библейска християнска асоциация има предавания на български език от пролетта на 2006 до пролетта на 2007 г. Излъчването е на къси вълни 6015 kHz всеки ден от 18:30 до 18:50 ч. българско време) от предавател Юлих край Кьолн, Германия.

    Предаванията съдържат преведени на български текстове на американския проповедник Уилям Бранхам, когото неговите последователи смятат за „Божий пророк на последните времена“.


Източници:


BC-DX #742 (2006)