Радио Dance FM - Самоков (2000-2009 г.)
    Радио Dance FM излъчва от 2000 година на честота 99.4 МHz от Самоков. Dance FM е единствената регионална радиостанция, излъчвала в ефира на община Самоков.

    Радиото предава 24 часа и има богато жанрово разнообразие на българската и европейска популярна музика. Програмата се определя като музикално-търговска с актуални информационни акценти е насочена към активната аудитория на възраст от 18 до 45 години. Информационните емисии са политически и религиозно неангажирани и икономически независими, което гарантира, от една страна - обективност, от друга - безпристрастност. Предаванията, адресирани към аудиторията, обхващат новини, музикални програми за различни музикални жанрове и стилове, специализирани програми, ток-шоу, рубрики за спорт и туризъм.

    През 2009 г. радиото е закрито.


Звуков архив: