Радио Домино - Стара Загора (1995-2001 г.)
    Радио „Домино“ излъчва от август 1995 г. на 94.3 MHz в Стара Загора. Радиото е собственост на „Радио Домино“ ЕООД и „Домино Ефир“ ЕООД, дъщерни дружества на издателската фирма „Домино“. Главен редактор през 1995-97 г. е Емилия Иванова, през 1998-2000 г. - Севдалина Димитрова. В радиото работят още Галина Петрова, Даниел Михайлов, Диан Гагалов, Катя Стоянова, Мариела Петрова, Нейка Димитрова, Ники Павлова, Пепи Златанова. През ноември 2001 г. радиото е закрито.

   Радио „Домино“ - Добрият вкус донимира!