Радио „Донау“ (1940-45 г.)

    Германското държавно радио излъчва новини на български език от 1939 г. чрез радиопредавателя в Лайпциг (Reichssender Leipzig).

    От 17 май 1940 г. тези предавания се излъчват чрез радиопредавател „Донау“. Системата на Германското имперско радио (Großdeutscher Rundfunk) е подчинена на Имперско министерство на народното просвещение и пропагандата с ръководител Йозеф Гьобелс. Предаванията на български се подготвят във Виена и се излъчват чрез радиопредавателна станция „Донау“ (Reichssender Donau, Europa-Sender Donau) край Доброчов в тогавашния протекторат Бохемия и Моравия, днешна Чехия.

    Радио „Донау“ излъчва на езиците на народите от Югоизточна Европа - унгарски, румънски, български, гръцки и др. Към 28 април 1943 г. предавателят работи на 922 kHz/325.4 m с мощност 100 kW, през втората половина на годината мощността е увеличена на 200 kW.

    Програмите обикновено се откриват с цитат от „Моята борба“ на Хитлер, след което се прочитат новините и се излъчва музика, следват програмни акценти - всеки ден от седмицата на различна тематика. Водещи теми в предаванията са политика и военно дело.    След 1942 г. на български език се излъчват три програми дневно - сутрешните и обедните емисии имат предимно информационен характер, докато вечерните (21:45-22:00 ч.) са наситени с коментари, беседи и репортажи. Сред журналистите, работещи в радиото са Богомил Цветков - говорител, Найден Ст. Памукчиев - говорител, Фани Попова-Мутафова - говорител, д-р Атанас Кефсизов - сътрудник, д-р Константин Овчаров - коментатор.

    През август и септември 1944 г., при настъпването на Червената армия, в Румъния и България са извършени преврати. В Радио „Донау“ е създадена редакция „Свободен Балкан“. Хория Сима прокламира по радиото създаването на румънско правителство в изгнание, Александър Цанков - на българското национално правителство в изгнание.

    Радиостанцията продължава предаванията си до края на април 1945 г. На 8 май 1-ви батальон от 34-ти полк на 4-та Румънска армия превзема кота 310, където се намира предавателя. Това събитие е описано в книгата „Радио Донау вече не предава“ („Radio Donau nu mai transmite“) на Йон Пана от 1975 г. и екранизацията ѝ „Ние в челните редици“ („Noi, cei din linia întîi“) от 1985 г.


Източници:


• „Двубой в ефира“ (Архивите говорят), Филип Панайотов, София, 1980 г.
Reichssender Donau - Wolfgang Lill, Radiomuseum.org
Програмната речъ на Министъръ-председателя на Българското национално правителство, г-нъ проф. Александъръ Цанковъ - Бюлетинъ №1452 на прислушанитѣ чужди радиостанции, предаващи на бълг. езикъ, Срѣда, 27 септемврий 1944 г., Архив ОМДА
Петко Огойски: „Записки по българските страдания 1944-1989 г.“ , София, 2000 г.