Радио Елто - Козлодуй (1997-2016 г.)


    Радио „Елто“ излъчва от 3 март 1997 г. за град Козлодуй и региона на УКВ честота 96.3 MHz FM. Предавателят покрива територия с радиус 80 км около града. Радиото е закрито през 2016 г.

Звуков архив